fbpx

תנאי השימוש

1. כללי

1.1 אתר האינטרנט סגווי ניינבוט ישראל, UME (להלן: “האתר“) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

1.2 בעלת האתר הנה חברת יוניברסל מובליטי אלקטריק 2015 בע”מ (UME)
ח.פ 515355923 דיזנגוף 291 תל-אביב (להלן: “החברה” )

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח“) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא בעיון מסמך זה ולהתחייב לתנאיו.

1.4 כל פעולה באתר לרבות רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.6 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

1.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.9 ייתכן שוני בחווית השימוש באתר מותאם לטאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.10 לפרטים נוספים ניתן לפנות ל 3605*  בימים א’-ה’ 10:00-20:00 ו’ 09:00-15:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני info@segwayisrael.com

1.11מובהר כי סגווי ניינבוט ישראל רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2. השימוש באתר

אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

3. הזמנה באתר

3.1 כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בחנויות או אצל המשווקים המורשים.

3.2 האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.

3.3 התמונות להמחשה בלבד.

3.3 סגווי ניינבוט ישראל, UME שומרת לעצמה את הזכות להגביל חלק מהמוצרים לאיסוף עצמי מהחנות בלבד.

3.4 סגווי ניינבוט ישראל, UME שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר ואת מגוון המוצרים לרכישה בכל הזמנה באתר.

3.5 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ויזה, ישראכרט, אמריקן אקספרס ודיינרס.

3.6 בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.7 היה ההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

4. הסכמה לקבל פרסומת

ככל שהלקוח אישר קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

5. אספקה

5.1 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי מחנות הדגל של סגוויי-ניינבוט בכתובת דיזנגוף 291 תל אביב או משלוח לבית לקוח עד 3 ימי עסקים.
מובהר כי לא ניתן לשנות את אופן האספקה לאחר ביצוע ההזמנה.

5.2 החברה ו/או הספק הלוגיסטי ידאג לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל.

5.3 זמן האספקה יחל מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות ולא כוללות זמן טיפול בבקשה כ2 ימי עסקים.

5.4 סגווי-ניינבוט ישראל, UME לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח/בספק, לרבות עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום.

5.5 סגווי-ניינבוט ישראל, UME  איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג

5.6 החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.7 בעת אספקת המוצר בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית סגווי-ניינבוט ישראל, UME ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

6. ביטול הזמנה

6.1 בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

6.2 דמי הביטול הקבועים בחוק זה הינם בשיעור שאינו עולה על 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ש”ח

6.3 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.

6.4 זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, כאשר המוצר יוצר הוזמן מהיצרן במיוחד בעבור הלקוח.

6.5 בבקשה לבצע ביטול הזמנה יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 3605* או בדואר אלקטרוני info@segwayisrael.com

6.6 דמי הביטול הקבועים בחוק זה הינם בשיעור שאינו עולה על 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ש”ח.

6.7 באחריות הלקוח להחזיר את המוצר אל משרדי החברה או יישא בהוצאות השילוח עבור החזרתו.

6.8  במידה וקיימת תקלה טכנית במוצר יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות 3605 *
שלוחה 2

6.9 מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית קנייה או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

7. מדיניות פרטיות

7.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

7.2 סגווי-ניינבוט ישראל, UME לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של החברה או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר אלא במקרים שלהלן:

7.2.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

7.2.2 טענות, מחלקות, תביעות, או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לחברה.

7.2.3 סגווי ניינבוט ישראל, UME תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

8. אחריות

8.1 בכפוף לתנאי האחריות המוגבלת של ” Segway Ninebot Israel “

היבואן חברת יוניברסל מוביליטי אלקטריק (2015) בע”מ, נציגתה המורשת של חברת

Segway Ninebot  , שכתובתה: Hogehilweg 8 (1101cc) Amsterdam, The Netherlands.

מספק אחריות מוגבלת זו לרוכשים מקוריים (וכן למי שהזכויות הועברו אליו, כמוגדר להלן) של מסיע אישי מתוצרת Segway Ninebot (רכינוע/גלגינוע), חלקי חילוף ואביזרים של Segway Ninebot שנרכשו ונמצאים בישראל. המונח “רוכש מקורי”, כפי שנעשה בו שימוש במסמך זה, משמעותו הרוכש הקמעונאי הראשון שקנה את הרכינוע/גלגינוע, חלק החילוף או האביזר החדש Segway Ninebot מחברת Segway Ninebot Israel או ממשווק מורשה של חברת Segway Ninebot Israel. המונח רוכש, כפי שנעשה בו שימוש במסמך זה, מתייחס לרוכש המקורי ולכל אדם הרוכש את המסיע האישי, חלק החילוף או האביזר במהלך תקופת הכיסוי של האחריות המוגבלת.

מצ”ב תנאי האחריות המוגבלת לרכינוע  מתוצרת Segway Ninebot כדלקמן:

8.2 הצהרה משפטית

תנאי האחריות המוגבלת המפורטים במסמך זה מתייחסים באופן כללי לשוק הבינלאומי. תנאים והתניות העומדים בסתירה לחוקים ולתקנות מקומיים יהיו כפופים לאותם החוקים והתקנות. בהעדר חוקים או תקנות מקומיים ברורים בקשר עם תנאי אחריות זו, האחריות המוגבלת על מוצר זה תהיה כפופה לתנאים אלה. המפיצים יהיו חייבים לקבל אישור של
” Segway Ninebot Israel ” למכור מוצרי Segway,,Ninebotוללא אישור זה, המוצרים שיימכרו לא יהיו מכוסים באחריות המוגבלת לפי תנאים אלה.

8.21 תנאי האחריות

מוצר זה מכוסה באחריות עם שירותי החזרה, תיקון והחלפה במסגרת פגם בייצור,
אחרי הרכישה.

8.22 במידה ופגם בתהליך ייצור המוצר יתגלה תוך 7 ימים ממועד הרכישה, הרוכש יוכל לבחור להחזיר, להחליף או לתקן, אחרי קבלת אישור היצרן, זמן מקסימלי לתגובה או החלפה 14 ימי עסקים .

8.23 במידה ופגם בתהליך ייצור המוצר יתגלה תוך 14 ימים ממועד הרכישה, הרוכש יוכל לבחור להחליף או לתקן, אחרי קבלת אישור היצרן, זמן מקסימלי לתגובה או החלפה 14 ימי עסקים .

8.24 תקופת האחריות המוגבלת לא תתאפס אחרי החלפת המוצר בעקבות פגם בייצור.

8.25 במידה ויחסרו פריטים במועד ההחלפה, הלקוח ישלם עבור אריזות חסרות או אביזרים חסרים או בלויים.

8.26 מלבד הסעיפים 2.6 ו-2.7, האחריות על המוצר כנגד פגם בייצור תקפה לשנה אחת.

8.27 הסוללה, המטען, וחלקים שקנה הקונה בנפרד מכוסים באחריות לתקופה של שישה חודשים מיום הרכישה.

8.28 ברכישת החלפים הנ”ל בנפרד: צלחת נוי, להבים, שסתום אויר, פגוש, משטחי דריכה ומוט ההיגוי בשלמות יזכו באחריות לתקופה של שלושה חודשים מיום הרכישה.

8.29 על הקונה לשמור היטב על תעודת האחריות ועל חשבונית הקנייה.
בכדי ליהנות משירותי התחזוקה וההחלפה, במסגרת האחריות יצרן חובה להציג את שני המסמכים.

8.30 תקופת האחריות תתחיל מיום איקטוב- הפעלה ראשונית של הרכינוע/גלגינוע ביישומון (אפליקציה) ו/או בהצגת חשבונית קנייה .

8.31 אם האחריות תפוג אך לא תפקע, Segway Ninebot Israel או ספק שירות מוסמך מטעם החברה יגבה את העלויות הדרושות במטרה לספק שירותי תיקון/החלפה. לפרטים נוספים: il-en.segway.com

8.32 תקופת האחריות למכשירים עבור שימוש מסחרי תהיה מחצית מהתקופה הרגילה.

8.33 מתן שירותי אחריות
Segway Ninebot Israel תבצע בדיקות ותחזוקה למוצרים במסגרת תקופת האחריות החלה ולפי תנאי האחריות החלים, והיא תחליף את החלקים הדרושים להבטחת שימוש בטיחותי ומקובל ללא עלות. במידה והיצרן יפסיק ליצר חלק חילוף , תספק החברה למשתמשים חלקי חילוף מאותו דגם חילופי או תחליפי . החלקים המוחלפים במסגרת תקופת האחריות יוחזרו ל- Segway Ninebot Israel ולא ללקוחות.
לקבלת שירותי תיקון או החלפה ללא עלות במסגרת תנאי אחריות מוגבלת אלה, אנא צור קשר עם המפיץ ממנו נרכש המוצר .

8.34 תנאים שאינם במסגרת אחריות

כיסוי האחריות לא יהיה תקף בתנאים הבאים. תנאים אלה כוללים אך אינם מוגבלים ל:

8.35 נזק למוצר כתוצאה משימוש לרעה ו/או הזנחה, או מאי-ציות להוראות במדריך ההפעלה.

8.36 מוצרים שיתקבלו בתום תקופת האחריות.

8.37 העדר תעודת אחריות או חשבונית, או סתירה בין תעודת האחריות/החשבונית והמוצר.

8.38 חוסר התאמה בין המספר סידורי או מספר דגם לבין תעודת האחריות/ חשבונית .

8.39 נזק או שבר שאינו נובע מפגם בתהליך הייצור.

8.40 כל גורם חיצוני (ללא הגבלה) כגון אש, ספיגת נוזלים, קיפאון, רעידת אדמה, נפילה, שבירה, חמצון חמור במוצר, חשיפה ממושכת לשמש ,אחסון בתנאי גשם וכן הלאה.

8.41 שימוש לא הולם (ללא הגבלה) כגון העמסת יתר, רכיבה על גבי מכשולים רכיבה במורד המדרגות, נפילה, ספורט אתגרי וכדומה.

8.42 פירוק ותיקון ללא אישור של Segway Ninebot Israel.

8.43 שינוי או תיקון תעודת האחריות ללא אישור של Segway Ninebot Israel.

8.44 שינוי, עדכון המספר הסידורי (סיריאלי) של הכלי על ידי הלקוח ללא אישור של Segway Ninebot Israel.

8.45 מוצר שהותזו עליו מים בלחץ גבוה או שעבר תהליך התפרקות, חמצון, התכה ועוד כתוצאה מחשיפה לחומר כימי.

8.46 נזק שנגרם כתוצאה מאריזה לא תקינה, או טיפול לא מתאים בעת משלוח הכלי לקבלת שירותי אחריות.

8.47 תקלה או נזק שלא נובעים מתכנון המוצר, הטכנולוגיה, תהליך הייצור או האיכות של היצרן.

8.48 הגבלת אחריות

חובותיה וחבותה של היבואן חברת יוניברסל מוביליטי אלקטריק (2015) בע”מ, נציגתה המורשת של חברת Segway Ninebot  בישראל  לכל פגם בכל מכשיר, חלקי רכיב, או אביזרים, מוגבלים לתיקון או החלפה של החומרים הפגומים כפי שנדרש לפי תעודת אחריות מוגבלת זו. Segway Ninebot Israel אינה לוקחת על עצמה, ואינה מאשרת לכל גורם אחר לקחת על עצמו בשמה, כל חובה או חבות בקשר עם Segway Ninebot חלק ברכיב, אביזר, שירות, תיקון, או תעודת אחריות מוגבלת זו. Segway Ninebot Israel אינה אחראית לכל אבדן או נזק תוצאתי שיכול לנבוע משירות תיקון.

*אחריות מוגבלת זו היא האחריות היחידה הישימה לרכינוע, חלקי חילוף ואביזרים ש- Segway Ninebot Israel מכירה בה.

Segway Ninebot מתנערת מכל כתב אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, כולל אחריות משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת, מלבד אותה אחריות המשתמעת מתוקפו של חוק ישים ושלא ניתן לשלול/לסייג/להוציא אותה מן הכלל, להגביל או לשנות אותה בכפוף לחוק זה. כל אחריות משתמעת שכזו העשויה להידרש על פי חוק ושאינה מבוטלת במסמך זה מוגבלת, במידה המותרת על פי חוק, לתקופה הישימה של אחריות מוגבלת זו, או לתקופת הזמן הישימה המוגדרת בחוק המדינה הישים- התקופה הקצרה מביניהן.

שים לב: כתב אחריות זה מבוסס על תרגום הנוסח המקורי שהוצע על ידי היצרן בשפה האנגלית. במקרה של ספק או חילוקי דעות בפרוש מונח או במשמעות הוראה, יקבע הנוסח באנגלית. עם זאת, בעת התרגום הותאמו נושאים מסוימים בדרך של שינוי או השמטה למצב התואם את השוק המקומי. לגבי נושאים אלו יכריע נוסח התרגום בעברית.

8.49 יוניברסל מוביליטי אלקטריק לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

9. קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של סגווי ניינבוט ישראל, UME בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של סגווי ניינבוט ישראל, UME או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי סגווי ניינבוט ישראל, UME.

10. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

 

רוצים להרגיש את הדבר האמיתי?
מוזמנים להגיע לרכיבת מבחן

חנות הדגל
קפלן 21, תל-אביב
(מתחם דה וינצ’י)
א’-ה’ 10:00-19:00 ו’ 10:00-14:00
3605* שלוחה 1

 

×

שיחת ווטסאפ

דילוג לתוכן